Connect
To Top

Privacy

Voor de administratie en verwerking van persoonsgegevens houdt Babystraatje.nl zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Bescherming van de privacy van deelnemers is belangrijk
Voor zover er op Babystraatje.nl wettelijke of andersoortige regels ter zake van privacy van toepassing zijn, zullen wij deze respecteren en naleven. Gegevens uit ons klantenbestand worden onder geen enkele voorwaarde vrijgegeven aan derden.

Het meten van statistieken en bezoekersaantallen
Om het bezoek op Babystraatje.nl te meten en te evalueren worden algemene statistische bezoekersgegevens zoals bijvoorbeeld aantallen, bekeken pagina’s en gemiddelde bezoeksduur geregistreerd. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot persoonsgegevens.

Het opslaan van informatie (niet-persoonlijke aard)
Babystraatje.nl kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar de website gekomen bent of waarlangs je die verlaat. Ook deze informatie wordt niet beschikbaar gesteld of verkocht aan derden.

Uitschrijven van ons e-mail bestand
Als u zich wilt uitschrijven voor de mailings dan ondersteunen wij dit te allen tijde. U kunt zich uitschrijven via het formulier op onze website.

Babystraatje.nl kan geen garantie geven voor het privacybeleid van de sites waarnaar gelinkt en/of doorverwezen wordt.