Connect
To Top

Zorgverzekering zwanger

Als je zwanger bent, komt er een hoop op je af. Hopelijk zweef je vooral op een roze wolk en ben je enorm aan het genieten. Maar er moet ook een hoop geregeld worden. Tijdens je zwangerschap maar ook in de periode erna maak je extra zorgkosten. Omdat je alleen aan het eind van ieder kalenderjaar kunt overstappen of je zorgverzekering kunt uitbreiden, is het verstandig om juist nu je zorgverzekering zwanger eens goed onder de loep te nemen. Ga er even voor zitten en check wat voor jou de beste zorgverzekering is tijdens je zwangerschap!

Zorgverzekering zwanger

Zorgverzekering zwanger waar op letten?

Veel zorg die je nodig hebt tijdens je zwangerschap en in de kraamperiode wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Maar veel kosten krijg je alleen (deels) vergoed als je een aanvullende verzekering hebt.

Als je zwanger bent of zwanger wilt worden, kan het slim zijn om je voor deze kosten in 2022 aanvullend te verzekeren. Maar waar moet je op letten? En wat wordt er nu wel of niet vergoed door de basisverzekering? Wij zetten het voor je op een rijtje.

Zorgverzekering zwanger, dit vergoedt de basisverzekering

Er zijn in 2022 weinig veranderingen in de basisverzekering als het gaat om zwangerschap. De basisverzekering dekt al jaren alle (basis) zwangerschaps- en bevallingskosten prima. Onderstaande kosten worden vanuit de basisverzekering gedekt. Soms is er wel sprake van eigen risico of een eigen bijdrage. Dit geven wij per ‘kostenpost’ aan. Het verplichte eigen risico is ook in 2022 € 385,-.

IVF-behandelingen

Ivf is de afkorting voor in-vitrofertilisatie. Het is een voortplantingstechniek waarbij eicellen buiten het lichaam worden bevrucht en de embryo later in de baarmoeder wordt teruggeplaatst. Ook in 2022 worden IVF-behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering, zonder eigen risico. Dit geldt wel alleen voor de eerste 3 complete IVF-behandelingen en tot je 43e levensjaar.

Echo’s bij zorgverzekering zwanger

Alle noodzakelijke echo’s worden vergoed vanuit de basisverzekering, zonder eigen risico. Hieronder vallen de 12 echo rond de 12e week van je zwangerschap en een echo bij 20 weken. Als je huisarts, verloskundige of gynaecoloog extra echo’s voorschrijft, worden deze ook vanuit de basisverzekering vergoed. Een pretecho valt hier helaas niet onder.

Verloskundige hulp

Bij verloskundige hulp gaat het om zorg die aan de (aanstaande) moeders wordt gegeven voor, tijdens en na de bevalling. Verloskundige hulp wordt volledig gedekt door de basisverzekering, dit valt niet onder eigen risico. Dit geldt wel alleen als er sprake is van medische noodzaak.

Bloedonderzoek

Aan het begin van je zwangerschap vindt het nodige bloedonderzoek plaats voor het bepalen van je bloedgroep, de rhesusfactor, irregulaire antistoffen en nog veel meer, Ook wordt er gecheckt of je geen bloedarmoede hebt. Bloedonderzoek tijdens je zwangerschap valt onder de basisverzekering. Hier komt geen eigen risico bij kijken.

Huisartsbezoek

Ook je huisarts-bezoekjes tijdens de zwangerschap vallen onder de basisverzekering. Dit heeft geen invloed op je eigen risico.

Zwangerschapsincontinentie

Als je door de zwangerschap last hebt van urineverlies is dat al erg genoeg. Gelukkig komen er geen extra kosten bij kijken en wordt dit euvel door de basisverzekering vergoed. Wel met eigen risico. Als je na de bevalling last hebt van urineverlies door ‘bekkenbodem-issues’, krijg je 9 fysiobehandelingen hiervoor vergoed.

Geneesmiddelen

De geneesmiddelen die je eventueel nodig hebt tijdens je zwangerschap worden door de basisverzekering vergoed. Een speciale zorgverzekering voor je zwangerschap is hiervoor dus niet nodig. Ook voorgeschreven voedingssupplementen als foliumzuur, vitamine D en vitamine K vallen hieronder. Kosten voor geneesmiddelen tijdens je zwangerschap vallen wel binnen het eigen risico.

Ziekenhuisopname bij complicaties

Een ziekenhuisopname bij complicaties wordt vergoed door de basisverzekering, zonder eigen risico.

Ambulance-vervoer naar het ziekenhuis

Ambulancevervoer naar het ziekenhuis valt, net als bij voorgaande jaren, onder de basisverzekering zwangerschap. Wel gaat dit af van je eigen risico.

Verloskamer

Al de verloskundige hulp die jij nodig hebt wordt door basisverzekering vergoed, zonder eigen risico. Hiervoor geldt binnen de basisverzekering een maximum kostenbedrag van ongeveer €205,-.

Kraamzorg

Onder kraamzorg verstaan we geschoolde zorg voor, tijdens en na je bevalling. Een kraamhulp of kraamverzorger maakt je leven als mama (to be) echt makkelijker. Als je zwanger bent, is het slim op je tijdig voor de juiste kraamzorg aan te melden. Het aantal uur kraamzorg waar jij recht op hebt, wordt vergoed door de basisverzekering. In 2022 betaal je een eigen bijdrage van €4,60 per uur. Je kan deze eigen bijdrage deels aanvullend verzekeren.

Wel of geen aanvullende zorgverzekering zwangerschap?

De volgende kosten zijn aanvullend te verzekeren tijdens je zwangerschap of de periode erna. Sommige van deze kosten vallen wel onder de basisverzekering zwangerschap, maar alleen als er een medische indicatie voor is.

Bevalling / Poliklinische bevalling

De kosten voor een thuisbevalling worden vergoed door de basisverzekering. Ook de kosten voor een ziekenhuisbevalling worden vergoed, maar ook hier alleen weer met medische indicatie. Voor een bevalling in het ziekenhuis zonder medische noodzaak betaal je een eigen bijdrage, In 2020 werd een bedrag van €219 vergoed.

Je basisverzekering vergoedt maximaal €127,50 per dag aan ziekenhuiskosten als je in het ziekenhuis bevalt zonder medische indicatie. De kosten die boven de €127,50 vallen, komen voor eigen rekening.

Combinatietest (Prenatale test)

De combinatietest is een vorm van kansbepalend prenataal onderzoek. Bij een combinatietest wordt vroeg in de zwangerschap onderzocht of het ongeboren kind een verhoogde kans heeft op het Down-, Edward- of Patausyndroom. De test is optioneel en wordt ook in 2022 alleen vanuit de basisverzekering vergoed bij een medische indicatie of als je ouder dan 36 jaar bent.

Anders betaal je voor de combitest een eigen bijdrage van €176,96,-. Het is mogelijk om de kosten aanvullend te verzekeren wanneer je geen medische indicatie hebt. Voorlichtingsgesprekken worden vanuit de basisverzekering vergoed.

NIPT (Prenatale test)

NIPT is de afkorting van Niet Invasieve Prenatale Test. Met deze test kan het risico op een chromosoomafwijking worden bepaald. Als (uit de eerdere combinatietest) een medische indicatie blijkt, wordt NIPT vanuit de basisverzekering vergoed. Het eigen risico is afhankelijk van je verzekeraar.

Ook zonder medische indicatie kun je ervoor kiezen de NIPT-test te laten doen. Deze test valt onder een subsidieregeling van de overheid, die een deel van de kosten voor deze prenatale testen vergoedt. In 2022 bedraagt de eigen bijdrage voor de NIPT-test €175,-.

Invasieve diagnostiek: vruchtwaterpunctie of vlokkentest

Via een vruchtwaterpunctie of vlokkentest wordt vruchtwater onderzocht op chromosomale afwijkingen zoals het syndroom van Down. Ook DNA-problemen kunnen via een vruchtwaterpunctie of vlokkentest opgespoord worden. De vruchtwaterpunctie en vlokkentest wordt gedekt door de basisverzekering, ook hier alleen als er een medische indicatie voor is. Wel gaat dit af van je eigen risico.

Fysiotherapie

In de basisverzekering is fysiotherapie voor volwassenen alleen gedekt wanneer je last hebt van zwangerschapsincontinentie of incontinentie na de bevalling. Tijdens je zwangerschap kun je extra fysiotherapie nodig hebben, bijvoorbeeld bij bekkeninstabiliteit. Met een aanvullende verzekering voor je zwangerschap kun je deze kosten vergoed krijgen. De kosten van je eigen risico kunnen verschillen per zorgverzekering.

Zwangerschapscursus

De kosten voor een zwangerschapscursus worden niet vergoed door de basisverzekering. Toch kan een zwangerschapscursus echt van toegevoegde waarde zijn. Ben je van plan op een cursus (bijvoorbeeld zwangerschapsyoga of -gymnastiek) te volgen, of wil je een zwangerschapscoach? Dan is het verstandig om hiermee rekening te houden bij je keuze voor de beste zorgverzekering tijdens je zwangerschap.

TENS-apparaat

TENS is de afkorting voor Transcutane Electro Neuro Stimulatie. Door elektrische stroompjes worden de zenuwen beïnvloed en kan pijn worden verminderd. TENS wordt vooral gebruikt om de pijn tijdens de bevalling dragelijk te maken.

Je kunt TENS zowel bij een thuisbevalling als bij een ziekenhuisbevalling gebruiken. Hiervoor heb je een TENS-apparaat nodig. Je kunt de huur of aankoop hiervan voor een deel of helemaal aanvullend verzekeren.

Kraampakket bij je zorgverzekering zwanger

Als je zwanger bent kun je een kraampakket aanvragen bij je zorgverzekeraar. Hier zitten medische artikelen in die je nodig hebt tijdens en na je bevalling. Het kraampakket kost € 20 tot €30 bij een basisverzekering en is gratis als je een aanvullende verzekering hebt. In de meeste gevallen dien je het kraampakket zelf aan te vragen, wees er op tijd bij!

Hulp bij borstvoedingsproblemen / lactatiedeskundige zorg

Als je een cursus borstvoeding wilt geven of hulp nodig hebt van een lactatiedeskundige zitten hier vaak kosten aan verbonden. Deze kosten kunnen als je zwanger bent aanvullend worden verzekerd.

zwanger Zorgverzekering

Vrije zorgkeuze zorgverzekering zwanger 2022

Als je zwanger bent is het belangrijk om na te gaan welk basisverzekering je kiest in 2022. Er bestaan verschillende zorgverzekeringen, zoals de natura- budget- combinatie- en restitutieverzekering. Alleen met de restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze.

Heb je een budget- of naturapolis? Check dan even met welke zorgverleners je zorgverzekeraar afspraken heeft. Als het ziekenhuis waar je wilt bevallen geen afspraken met je zorgverzekeraar heeft, bestaat de kans dat niet alles wordt vergoed.

Welke zorgverzekering als je zwanger bent?

Wat de beste zorgverzekering is bij zwangerschap, hangt deels af van welke kosten je verwacht te maken die buiten de basisverzekering vallen. Houd bij het kiezen van een zorgverzekering voor je zwangerschap rekening met je eigen wensen. Dit is de perfecte tijd om te testen hoe ‘zwangerproof’ je zorgverzekering is!

Zorgverzekering vergelijken bij zwangerschap

Niet elke zorgverzekeraar dekt dezelfde kosten of dezelfde hoogte van de kosten. Check dit dus goed voordat je een aanvullende zorgverzekering voor je zwangerschap afsluit! Gelukkig kun je vandaag de dag makkelijk je zorgverzekering bij zwangerschap vergelijken.
Weet je nu al dat je een zwangerschapscursus wilt volgen of in het ziekenhuis wilt bevallen zonder medische noodzaak? Dan is het verstandig om een aanvullende verzekering te kiezen die dit (deels) vergoedt.

De beste zorgverzekering tijdens je zwangerschap

Ben je zwanger of wil je zwanger worden? Regel nu alvast je zorgverzekering voor 2022 en geniet zorgeloos van je zwangerschap. Let er vooral op wat voor jou echt belangrijk is, en ga – indien nodig – voor een aanvullende verzekering die passende meerwaarde biedt!

The following two tabs change content below.

Meer wat regelen